Документ можете преузети на сљедећем линку:

ЕТИЧКИ КОДЕКС СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО