Енергетика

 

На  територији Општине Источно Ново Сарајево послује значајан број предузећа из области електроиндустрије. Највећа и најзначајнија предузећа из ове асти су:  А.Д. „ЕНЕРГОИНВЕСТ-EеОп“ Источно Сарајево,  А.Д. „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Источно Сарајево, А.Д. „АУТОМАТИКА“  Источно Сарајево, „К‐ИННЛ“ Д.О.О. Источно Сарајево,  БАРИЦО“ Д.О.О. Источно Сарајево,  „ЕНЕРГО СЕРВИС“ Д.О.О. Источно Сарајево,  А.Д.“ ИРЦЕ“ Источно Сарајево.

А.Д. „Енергоинвест ЕеОп“
Енергоинвест Електроенергетска Опрема а.д. је нови привредни субјекат као посебна фабрика за производњу опреме за средњи и високи напон. Првобитна производња бившег предузећа Енергоинвест РАОП била је базирана на страним лиценцама  да би већ шездсетих година, на основу сопствених истраживачких и развојних резултата, расположивост властитим лабораторијама као и кадровској оспособљености започела производњу апарата конструисаних и испитаних у Енергоинвест -Расклопној опреми. Најзначајнија дистрибутивна трафостаница на подручју општине Источно Ново Сарајево је трафостаница „Енергоинвест“.

Адреса:  Вука Караџића 17
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Телефон:  +387 57 343 354

Fax: +387 57 340 357

А.Д. „ЕНЕРГОИНВЕСТ  АУТОМАТИКА“

А.Д. „ЕНЕРГОИНВЕСТ АУТОМАТИКА“ је прерађивачка индустрија, бави се производњом електричних и оптичких уређаја, производњу медицинских и прецизних инструмената, производњу опреме за управљање индустријским процесима.

Адреса:  Вука Караџића бб
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Телефон:  +387 57 340 203
Fax: +387 57 340 203

„ЕНЕРГО СЕРВИС“  Д.О.О

„ЕНЕРГО СЕВИС“ Д.О.О. Источно Сарајево је предузеће за промет роба и услуга. Ово предузеће врши севис и одржавање трафо станица.

Адреса: Вука Караџића 28
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Телефон:  +387 57 375 481
Fax: +387 57 375 481

„ИРЦЕ“ А.Д.

Институт за електроенергетику – „ИРЦЕ“ А.Д. врши истраживања и испитивања  електроенергетске опреме високог и ниског напона на терену као и у својим лабораторијама високог и ниског напона.

Адреса: Вука Караџића 17
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Телефон:  +387 57 342 014
Fax: +387 57 342 014
Е-mail:  irce@teol.net

 „К-ИНЕЛ“ Д.О.О

„К-ИНЕЛ“ Д.О.О. се бави производњом уређаја електронике (системи напајања), управљање индустријским постројењима, пројектовање телекомуникацијских система и система рачунарских мрежа.

Адреса:  Вука Караџића бб
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Телефон:  + 387 57 340 277
Fax: +387 57 340 277

 БАРИЦО“ Д.О.О

„БАРИЦО“  Д.О.О. Источно Сарајево се бави продајом и сервисирањем рачунарске опреме.

Адреса: Николе Пашића 14
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Телефон:  +387 57 320 881
Fax: +387 57 320 881

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево