ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Под надлежношћу Општине Источно Ново Сарајево, налазе се четири јавна предузећа: Комунално предузеће Рад“ а.д. Источно Ново Сарајево, Комунално предузеће Водовод и канализација“ а.д. Источно Ново Сарајево, Комунално предузеће за погребну дјелатност „Свети Марко“ а.д. Источно Ново Сарајево и Јавно предузеће „Топлане“ а.д. Источно Ново Сарајево.

Јавно комунално предузеће „Рад”

Од  17.03.2008.  године  овај колектив послује под називом Комунално предузеће ,,Рад” а.д. Источно Ново Сарајево са сједиштем у општини Источно Ново Сарајево. Своје услуге предузећа пружа на  подручју општине Источно Ново Сарајево.

Од  оснивања 1994. године, предузеће се бави разноразним пословима на пољу јавне хигијене са основном дјелатношћу:

 • Чишћење јавних површина у насељима;
 • одвоза и депоновања смећа, те одржавања депоније;
 • прикупљања промета секундарних сировина и отпадака, уклањања снијега са јавних површина и спречавање поледице на површинама јавног саобраћаја;
 • одржавање (поправке, фарбање) посуда за смеће;
 • одржавање и уређивање јавних саобраћајних површина у насељима, те паркиралишта паркинг простора;
 • одржавање реконструкције постојећих парковних и других јавних зелених површина, забавних свечаности и спортских сусрета;
 • одржавање и поправку властитих моторних возила, итд.

 

 • Директор: Бојан Јолић
 • Адреса: Војводе Радомира Путника 59
 • Телефон: +387 (0)57 343 421
 • Факс: +387 (0)57 340 807
 • e-mail: : rad.ad@teol.net
 • web адреса: www.kprad.rs.ba 

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

Комунално предузеће „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево основано је 25. децембра 1996. године од стране тадашњег Повјереништва града Источно Сарајево, са основним циљем обезбјеђења организованог снабдијевања водом и одвођењем отпадних вода, у дијелу града Источно Сарајево, који чине три општине: Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и Трново. Под садашњим називом, након промјене облика организовања, предузеће егзистира од 2008. године.

Основна дјелатност комуналног предузећа „Водовод и канализација“ је да обавља сљедеће дјелатности: снадбијевање потрошача питком и хигијенски чистом водом, одвођење отпадних вода, изградња, реконструкција и одржавање система водоснабдијевања, вођење техничке документације и катастра подземних инсталација водовода и канализације, обављање сaнитарnо-техничких послова у функцији контроле квалитета воде, пројектовање грађевинских и других објеката, и сл.

 • Директор: Љубиша Лаловић
 • Адреса: Улица Николе Тесле 53А
 • Телефон: +387 (0)57 342 742
 • Факс: +387 (0)57 340 480
 • е-mail: vik@teol.net
 • web адреса: https://vikis.info/

Јавно комунално предузеће за погребну дјелатност „Свети Марко

Комунално предузеће „Свети Марко основано је Одлуком општине Српско Ново Сарајево 1996. године. Сврха оснивања је да се изгради предузеће које се бави погребном дјелатношћу и одржавањем гробља, као и спровођења низа активности које чине ову дјелатност.

Колектив од момента оснивања властитим средствима и средствима Општине изграђује парцелу по парцелу и сву потребну унутрашњу инфраструктуру, која је потребна за функционисање једног значајног објекта.

Тренутно, са 29 запослених, КП „Свети Марко“ одржава преко 3000 гробних мјеста на подручју општине Источно Ново Сарајево, изводи све неопходне грађевинске радове за израду гробних мјеста и гробних поља.

 • Директор: Ђорђе Самарџић
 • Адреса: Карађорђева 2
 • Телефон: +387 (0)57 321 310
 • e-mail: svetimarkois@teol.net

Јавно предузеће “Tоплане – ИНС“ а.д.

“ТОПЛАНЕ – ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО“ а.д. Источно Сарајево основано је 23.02.1998. године од стране тадашње Скупштине општине Српско Ново Сарајево под називом Јавно основно државно предузеће “Тoплане – Српско Нoво Сарајево“ Општина Српско Ново Сарајево, са основним циљем: производња  и дистрибуција топлотне енергије дијела града Источно Сарајево. Предузеће је 01.07.1998. године уписано у Регистар Основног суда у Српском Сарајеву. Скраћени назив прeдузећа је био ЈОДП “Топлане-СНС“. Под садашњим називом “Топлане – Источно Ново Сарајево“ а.д.,  тј. након промјене облика организовања Друштва егзистира од 23.09.2011. године. “Топлане-ИНС“ а.д. послује у складу са Законом о Јавним предузећима, Одлуком о оснивању и осталим актима предузећа. Менаџмент предузећа чине Скупштина акционара, Надзорни одбор и директор предузећа. Мисија предузећа je oбезбиједити квалитетну  услугу када је ријеч о производњи и дистрибуцији топлотне енергије у складу са потребама корисника и локалне заједнице. У последње вријеме предузеће биљежи експанзију и обухвата све већи број корисника.

 • Директор: Дејан Берјан
 • Адреса: Карађорђева бб
 • Телефон: +387(0)57 340 610
 • e-mail: toplane@teol.net
Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево