JAVNA PREDUZEĆA

Pod nadležnošću Opštine Istočno Novo Sarajevo, nalaze se četiri javna preduzeća: Komunalno preduzeće Rad“ a.d. Istočno Novo Sarajevo, Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Novo Sarajevo, Komunalno preduzeće za pogrebnu djelatnost „Sveti Marko“ a.d. Istočno Novo Sarajevo i Javno preduzeće „Toplane“ a.d. Istočno Novo Sarajevo.

Javno komunalno preduzeće „Rad”

Od 17.03.2008. godine ovaj kolektiv posluje pod nazivom Komunalno preduzeće ,,Rad” a.d. Istočno Novo Sarajevo sa sjedištem u opštini Istočno Novo Sarajevo. Svoje usluge preduzeća pruža na području opštine Istočno Novo Sarajevo.
Od osnivanja 1994. godine, preduzeće se bavi raznoraznim poslovima na polju javne higijene sa osnovnom djelatnošću:
• Čišćenje javnih površina u naseljima;
• odvoza i deponovanja smeća, te održavanja deponije;
• prikupljanja prometa sekundarnih sirovina i otpadaka, uklanjanja snijega sa javnih površina i sprečavanje poledice na površinama javnog saobraćaja;
• održavanje (popravke, farbanje) posuda za smeće;
• održavanje i uređivanje javnih saobraćajnih površina u naseljima, te parkirališta parking prostora;
• održavanje rekonstrukcije postojećih parkovnih i drugih javnih zelenih površina, zabavnih svečanosti i sportskih susreta;
• održavanje i popravku vlastitih motornih vozila, itd.

 • Direktor: Bojan Jolić
 • Adresa: Ulica Vojvode Radomira Putika 59 
 • Тelefon: +387 (0)57/343-421
 • Faks: +387 (0)57/340-807
 • e-mail: rad.ad@teol.net
 • web adresa: www.kprad.rs.ba

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“

Komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo osnovano je 25. decembra 1996. godine od strane tadašnjeg Povjereništva grada Istočno Sarajevo, sa osnovnim ciljem obezbjeđenja organizovanog snabdijevanja vodom i odvođenjem otpadnih voda, u dijelu grada Istočno Sarajevo, koji čine tri opštine: Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo. Pod sadašnjim nazivom, nakon promjene oblika organizovanja, preduzeće egzistira od 2008. godine.

Osnovna djelatnost komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ je da obavlja sljedeće djelatnosti: snadbijevanje potrošača pitkom i higijenski čistom vodom, odvođenje otpadnih voda, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje sistema vodosnabdijevanja, vođenje tehničke dokumentacije i katastra podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije, obavljanje sanitarno-tehničkih poslova u funkciji kontrole kvaliteta vode, projektovanje građevinskih i drugih objekata, i sl.

 • Direktor: Ljubiša Lalović
 • Adresa: Ulica Nikole Tesle 53A
 • Telefon: +387 (0)57 342 742
 • Faks: +387 (0)57 340 480
 • e-mail: vik@teol.net 
 • web adresa: www.vikis.info

Javno komunalno preduzeće za pogrebnu djelatnost „Sveti Marko“

Komunalno preduzeće „Sveti Marko osnovano je Odlukom opštine Srpsko Novo Sarajevo 1996. godine. Svrha osnivanja je da se izgradi preduzeće koje se bavi pogrebnom djelatnošću i održavanjem groblja, kao i sprovođenja niza aktivnosti koje čine ovu djelatnost.

Kolektiv od momenta osnivanja vlastitim sredstvima i sredstvima Opštine izgrađuje parcelu po parcelu i svu potrebnu unutrašnju infrastrukturu, koja je potrebna za funkcionisanje jednog značajnog objekta.

Trenutno, sa 29 zaposlenih, KP „Sveti Marko“ održava preko 3000 grobnih mjesta na području opštine Istočno Novo Sarajevo, izvodi sve neophodne građevinske radove za izradu grobnih mjesta i grobnih polja.

 • Direktor: Đorđe Samardzić
 • Adresa: Ulica Karađorđeva 2
 • Telefon: +387 (0)57/321-310
 • e-mail: svetimarkois@teol.net

 Javno preduzeće “Toplane – INS“ a.d.

“TOPLANE – ISTOČNO NOVO SARAJEVO“ a.d. Istočno Sarajevo osnovano je 23.02.1998. godine od strane tadašnje Skupštine opštine Srpsko Novo Sarajevo pod nazivom Javno osnovno državno preduzeće “Toplane – Srpsko Novo Sarajevo“ Opština Srpsko Novo Sarajevo, sa osnovnim ciljem: proizvodnja i distribucija toplotne energije dijela grada Istočno Sarajevo. Preduzeće je 01.07.1998. godine upisano u Registar Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu. Skraćeni naziv preduzeća je bio JODP “Toplane-SNS“. Pod sadašnjim nazivom “Toplane – Istočno Novo Sarajevo“ a.d., tj. nakon promjene oblika organizovanja Društva egzistira od 23.09.2011. godine. “Toplane-INS“ a.d. posluje u skladu sa Zakonom o Javnim preduzećima, Odlukom o osnivanju i ostalim aktima preduzeća. Menadžment preduzeća čine Skupština akcionara, Nadzorni odbor i direktor preduzeća. Misija preduzeća je obezbijediti kvalitetnu uslugu kada je riječ o proizvodnji i distribuciji toplotne energije u skladu sa potrebama korisnika i lokalne zajednice. U poslednje vrijeme preduzeće bilježi ekspanziju i obuhvata sve veći broj korisnika.

 • Direktor: Dejan Berjan
 • Adresa: Ulica Karađorđeva bb
 • Telefon: +387(0)57 340 610
 • e-mail: toplane@teol.net