odjeljenje za budžet i finansije

Načelnik Odjeljenja: Slaviša Vlačo, dipl.ecc

  • vrši stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje ostvarivanja politike finansiranja u Opštini;
  • priprema nacrt budžeta, završni račun, prati prihode, izvršenja i rashode budžeta;
  • vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodsteno poslovanje opštinske administrativne službe, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta opštine;
  • izrađuje izvještaje i informacije iz ove oblasti i dostavlja ih na uvid nadležnim organima, kao i druge poslove u skladu sa svojom nadležnošću.

Tel: + 387 (0)57 340 132

e-mail: finansije@opstinains.net

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево