ADMINISTRACIJA

Od gradskih institucija na području opštine Istočno Novo Sarajevo nalazi se Gradska uprava Istočno Sarajevo i Gradska razvojna agencija – RAIS.

Gradska uprava Istočno Sarajevo

Grad Istočno Sarajevo je teritorijalna jedinica lokalne samouprave koja se sastoji od šest gradskih opština. Organi grada su Skupština Grada i gradonačelnik. Skupštinu čini 31 odbornik, a predvodi je izabrani predsjednik.

Gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo je Ljubiša Ćosić.

Kontakt:
Adresa: Stefana Nemanje 14
Telefon: +387 (0)57/342-732
Faks: +387 (0)57/342-732
web adresa: http://www.gradistocnosarajevo.net

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS) predstavlja razvojnu agenciju neprofitnog karaktera, sa ciljem promocije, predstavljanja, koordinisanja, planiranja i sprovođenja razvojnih aktivnosti na području grada Istočno Sarajevo.
Osnivač Agencije je Grad Istočno Sarajevo i šest opština udruženih u Grad (Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Pale, Sokolac, Trnovo, Istočni Stari Grad).

Direktor RAIS-a je Mladenka Pandurević

Kontakt:
Adresa: Vuka Karadžića br. 30
Telefon: +387 (0)57/342-636
Faks: +387 (0)57/342-636
web adresa: http://www.rais.rs.ba
e-mail: info@rais.rs.ba