Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavkе „Izgradnja vještačkog jezera“

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavkе „Izgradnja vještačkog jezera“, možete pogledati ovdje.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke “Nabavka pogonskog goriva, ulja i maziva...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke “Nabavka pogonskog goriva, ulja i maziva za 2021. godinu“, možete pogledati ovdje.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Održavanje semaforu u 2021.godini”

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Održavanje semafora u 2021. godini", možete pogledati ovdje.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova “Izgradnja crkve Svete Angeline Srpske...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova “Izgradnja crkve Svete Angeline Srpske u MZ Toplik – Tilava, I.N. Sarajevo – vanjsko uređenje...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova “Održavanje lokalnih puteva na području...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Održavanje lokalnih puteva na području opštine“, možete pogledati ovdje.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Izrada glavnog projekta za gradski park u Centru...

Odluku o poništenju postupka javne nabavke „Izrada glavnog projekta za gradski park u Centru 2“, možete pogledati ovdje.

OBAVJEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU „TOPLANE-INS“ A.D. ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Obavještenje o zaključenom Ugovoru "Nabavka predizelovanih cijevi sa difuzijskom barijerom i prateće opreme" možete pogledati ovdje.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Nepredviđeni radovi na izgradnji pozorišta

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Nepredviđeni radovi na izgradnji pozorišta“, možete pogledati ovdje.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA „REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE VUKA KARADŽIĆA, DIONICA...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Rekonstrukcija saobraćajnice Vuka Karadžića, dionica Petina zemlja L=200 m“, možete pogledati ovdje.
Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево