DRŽAVNE INSTITUCIJE

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Agencija za prevenciju kopupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije nalaze se na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) osnovana je 2002. godine, usvajanjem Zakona o Agenciji za informacije i zaštitu, kojim je ova agencija definisana kao samostalna institucija BiH, odgovorna za prikupljanje i obradu podataka od interesa za provođenje međunarodnih i krivičnih zakona BiH, kao i za zaštitu vrlo važnih ličnosti, diplomatsko-konzularnih predstavništava i objekata institucije BiH, te diplomatskih misija.
Usvajanjem Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, u junu 2004. godine, Agencija za informacije i zaštitu je transformisana u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, te je dobila policijska ovlašćenja i postala prva policijska agencija koja svoju nadležnost ostvaruje na cijeloj teritoriji BiH. Ovim zakonom SIPA je definisana kao upravna organizacija Ministarstva bezbjednosti BiH sa operativnom samostalnošću, čije su nadležnosti sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, fizička i tehnička zaštita štićenih ličnosti i objekata, zaštita ugroženih svjedoka i svjedoka pod prijetnjom i drugi poslovi iz njenog djelokruga koji su određeni ovim zakonom.

Direktor SIPA-e je Perica Stanić.

Kontakt:
Adresa: Ulica Nikole Tesle bb
Telefon: +387 (0)57/326-100
Faks: +387 (0)57/326-105
web adresa: http://www.sipa.gov.ba
e-mail: portparol@sipa.gov.ba

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH su na sjednici održanoj 30. decembra 2009. godine usvojili Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Zakon je donesen s ciljem prevencije uticaja korupcije na razvoj demokratije i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao i uticaja na podrivanje ekonomskog i privrednog razvoja BiH, te svih ostalih oblika uticaja na društvene vrijednosti, kao i za koordinaciju borbe protiv korupcije.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je Hasim Šabotić.

Kontakt:
Adresa: Spasovdanska br. 22
Telefon: +387 (0)57/322-540
Faks: +387 (0)57/322-547
web adresa:http://www.apik.ba
e-mail: kontakt@apik.ba