Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, raspisuje javni poziv za učešće u akcelerator programu koji će se provoditi na području grada Istočno Sarajevo.

Program se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, Gradom Istočno Sarajevo, te opštinama u sastavu Grada Istočno Sarajevo.

Javni poziv za učešće u akcelerator programu možete preuzeti OVDJE, a prijavni obrazac na sljedećem linku.

Više informacija o ovom Programu možete pronaći na veb-sajtu Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org  i Preduzetničkom portalu Republike Srpske www.preduzetnickiportalsrpske.net.