METALOPRERAĐIVAČI

Područje Opštine Istočno Novo Sarajevo karakteriše poslovanje preduzeća iz oblasti metaloprerađivačke industrije ‐ proizvodnja i remont motora sa unutrašnjim sagorjevanjem, alata, vradilica, ležajeva, aparata za mjerenje gasa, bicikla, žice, eksera i drugih proizvoda visokog stepena prerade. Glavni nosioci ove proizvodnje su preduzeća a.d„FAMOS“ Istočno Sarajevo, a.d. „Termoaparati TAT“ Istočno Sarajevo, a.d. „LASTA“ Istočno Sarajevo.

„FAMOS“ A.D.

„Famos“ danas najviše proizvodi komponente za motore, mjenjače za motore i mjenjače za motorna vozila – autobuse i kamine iz programa „Mercedes benz“. Osim toga, vrši i proizvodne usluge, proizvonje po dokumentaciji određenih kupaca, te proizvode za kupce iz Njemačke, Srbije, Irana, Turske …

Adresa: Stefana Nemanje 7,
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon: +387 57 342 752
Fax : +387 57 342752
E-mail: sfamos@paleol.net

TERMOAPARATI A.D.-„TAT“

Termoaparati A.D. je kompanija osnovana 1946 godine. Sjedište društva je u Istočnom Sarajevu. Svoje poslovanje usmjerili su na razvoj i proizvodnju procesne opreme. Osnovna djelatnost fabrike je proizvodnja procesne opreme, energetske opreme i komponenti za: termoelektrane i toplane, hidroelektrane, postrojenja za preradnju nafte i gasa, petrohemiju, metalurgiju, hemijsku industriju, prehrambenu industriju, građevinarstvo.

Adresa: Karađorđeva bb
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon: +387 57 342 874
Fax : +387 57 342 874

„LASTA“ A.D.

Osim bicikala, fabrika „LASTA“ a.d. Istočno Sarajevo bavi se proizvodnjom saobraćajne signalizacije, turističkih tabli i panoa, te pruža metaloprerađivačke uslužne djelatnosti, površinske zaštite lakiranja i pocinčavanja.

Adresa: Nikole Tesle bb
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon: +387 57 342 717
Fax : +387 57 342 717