MJESNE ZAJEDNICE

MZ „Lukavica“
Adresa: Vojvode Radomira putnika br. 98
Telefon: +387 (0)57/342-515
Sekretar: Nebojša Pandurević

MZ „Lukavica-Centar“
Adresa: Stefana Nemanje br. 13
Telefon: +387 (0)57/343-363
Sekretar: Momčilo Lackanović

MZ „Toplik-Tilava“
Adresa: Ulica Vuka Karadžića br. 363
Telefon: +387 (0)57/342-399
Sekretar: Svjetlana Vlačić

MZ „Vraca“
Adresa: Ulica Srpskih ratnika br.2
Telefon: +387 (0)57/373-450
Sekretar: Branko Mijatović

MZ „Miljevići“
Adresa: Ulica Vojvode Momčila Đujića br. 46
Telefon: +387 (0)57/373-061
Sekretar: Milan Cvijetić

MZ „Petrovići“
Adresa: Petrovići br. 15
Telefon: +387 (0)57/483-492
Sekretar: Mitar Spaić