MJESNE ZAJEDNICE

U skladu sa Zakonom i potrebama vezanim za funkcionisanje opštinske vlasti, Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo donijela je odluke o osnivanju šest mjesnih zajednica (Lukavica, Lukavica-Centar, Toplik-Tilava, Vraca, Miljevići i Petrovići) u kojima se zadovoljavaju zajedničke potrebe i interesi građana u oblasti uređenja naselja, stanovanja, komunalnih djelatnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i vaspitanja, fizičke i tehničke kulture, zaštite i unapređenja životne sredine, civilne zaštite i dr. Mjesne zajednice pokrivaju jedno ili više naseljenih mjesta i sačinjavaju administrativnu, teritorijalnu i ekonomsku cjelinu.
Sve mjesne zajednice imaju svoj Statut i Savjet mjesne zajednice, kao najveći organ ovog nivoa lokalne samouprave. Prema tome, na području Opštine djeluje šest mjesnih zajednica, sa sljedećim nazivima i osnovnim podacima:

  1. МЗ „Lukavica“;
  2. МЗ „Lukavica-Centar“;
  3. МЗ „Toplik-Tilava“;
  4. МЗ „Vraca“;
  5. МЗ „Miljevići“ и
  6. МЗ „Petrovići“.

MZ „Lukavica“

MZ „Lukavica“ obuhvata sjeverozapadni dio područja Opštine, sa površinom od 7.10 km² i oko 3500 stanovnika.

Stručni saradnik za poslove Mjesne zajednice je Nebojša Pandurević, dok je predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Jelena Vasković.

Kontakt:
Adresa: Vojvode Radomira putnika br. 98
Telefon: +387 (0)57/342-515

MZ „Lukavica-Centar“

MZ „Lukavica-Centar“ obuhvata jugozapadni dio područja Opštine, sa površinom od 2.2 km² i ima oko 5500 stanovnika.

Stručni saradnik za poslove Mjesne zajednice je Momčilo Lackanović, a predsjednik Savjeta Mjesne zajednice je Miroslav Lubura.

Kontakt:
Adresa: Stefana Nemanje br. 13
Telefon: +387 (0)57/343-363

MZ „Toplik-Tilava“

MZ „Toplik-Tilava“ zauzima jugoistočni dio područja Opštine, sa površinom od 15.7 km² i ima oko 3000 stanovnika.

Stručni saradnik za poslove Mjesne zajednice je Svetlana Vlačić, a predsjednik Savjeta Mjesne zajednice je Radenko Radan.

Kontakt:
Adresa: Ulica Vuka Karadžića br. 363
Telefon: +387 (0)57/342-399

MZ „Vraca“

MZ „Vraca“ zauzima sjeverni dio područja Opštine, sa površinom od 1.1 km² i ima oko 1000 stanovnika.

Stručni saradnik za poslove Mjesne zajednice je Branko Mijatović, a predsjednik Savjeta Mjesne zajednice je Branka Davidović.

Kontakt:
Adresa: Ulica Srpskih ratnika br.2
Telefon: +387 (0)57/373-450

MZ „Miljevići“

MZ „Miljevići“ zauzima sjeveroistočni dio područja Opštine, sa površinom od 8.1 km² i oko 1500 stanovnika.

Stručni saradnik za poslove Mjesne zajednice je Milan Cvijetić, a predsjednik Savjeta Mjesne zajednice je Ana Trifković.

Kontakt:
Adresa: Ulica Vojvode Momčila Đujića br. 46
Telefon: +387 (0)57/373-061

MZ „Petrovići“

MZ „Petrovići“ zauzima jugoistočni dio područja Opštine, sa površinom od 4.1 km² i oko 400 stanovnika.

Stručni saradnik za poslove Mjesne zajednice je Mitar Spaić, a predsjednik Savjeta Mjesne zajednice je Vesna Tuševljak.

Kontakt:
Adresa: Petrovići br. 15
Telefon: +387 (0)57/483-492