načelnik opštine

Ljubiša Ćosić

Rođen 02.10.1979. godine u Sarajevu.

Od 2011 – 2012.godine radio u Predsjedništvu BiH kao savjetnik za ekonomska pitanja člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske gdina. Nebojše Radmanovića.

Od 2008-2011.godine radio kao savjetnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. U tom periodu je bio angažovan kao član velikog broja stalnih i povremenih Komisija i Radnih grupa u Savjetu ministara BiH.

Od 2006 – 2008.godine radio u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) BiH.

Od 2004 – 2006 godine radio u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji (SERDA).

Od 2005-2008.godine bio angažovan kao stalni konsultant misije OSCE-a u BiH za razvoj malih i srednjih preduzeća i razvoj omladinskog preduzetništva.

Tokom studija, u više navrata, radio za misiju OSCE u BiH kao prevodilac. 2003.godine kao stažišta radio u Parlamentarnoj skupštini BiH i NDI-u, Vašington, SAD.

Kao učesnik različitih konferencija i studijskih posjeta boravio u velikom broju zemalja širom svijeta predstavljajući Republiku Srpsku i BiH. Redovno angažovan kao konsultant na izradi velikog broja poslovnih planova i projekata za preduzeća iz Istočnog Sarajeva i cijele Republike Srpske.

Magistar ekonomskih nauka. Trenutno doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Autor je i koautor većeg broja stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Otac dvoje djece, sina Matije i kćerke Isidore. Aktivno govori engleski jezik.

Na redovnoj 14. sjednici skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske, održanoj 31. marta. 2017. godine, izabran je jednoglasno za predsjednika skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Tel: + 387 (0)57 340- 132
e-mail: nacelnik@opstinains.net

Nadležnosti načelnika Opštine:

 • predlaže statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
 • obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
 • provodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise republike i grada čije je izvršenje povjereno opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
 • donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
 • podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže skupštini opštine,
  donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

zamjenik načelnika opštine

Slobodan Pajić

Rođen 12.03.1962. godine u Sarajevu.

Po zanimanju prehrambeni tehničar sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Sarajevskoj Industriji mesa. Od 1997. godine obavlja fuknciju vlasnika i direktora Mesne Industrije „Pajić Prom“. Za sve ove godine dao je svoj veliki doprinos razvoju privrede u Istočnom Sarajevu, ističe se kao uspješan privrednik i veliki humanista koji uvijek podržava sve sportske, kulturne i vjerske događaje, od kojih je kao stalni donator dobio mnoga priznanja i zahvalnice. Oženjen, otac dvoje djece.

Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево