????????????????????????????????????

Dana, 22. maja 2019. godine na lokaciji kompleksa Spomen parka Vraca održan je radni sastanak predstavnika Opštine Istočno Novo Sarajevo sa predstavnicima Općine Novo Sarajevo.

Tema današnjeg radnog sastanka je bio dogovor oko projektnog prijedloga, koje će ove dvije opštine u partnerstvu pripremiti i uputiti ka Savjetu Evrope.

Ovaj radni sastanak je nastavak međuopštinske saradnje i aktivnosti započetih u mjesecu aprilu, kada je održan zvanični sastanak načelnika LJubiše Ćosića i Nedžada Koldže.