OBRAZOVANJE

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Adresa: Vuka Karadžića 30

Tel/faks: + 387 (0)57 320 330

web adresa: www.ues.rs.ba

e-mail: univerzitet@ues-rs.ba

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Adresa: Vuka Karadžića 30

Tel/faks: + 387 (0)57 342 788; 340 307

web adresa: www.etf.unssa.rs.ba

e-mail: kontakt@etf.unssa.rs.ba

MAŠINSKI FAKULTET

Adresa: Vuka Karadžića 30

Tel/faks: + 387 (0)57 340 847

web adresa: www.maf.ues.rs.ba

e-mail: studentskaslužba-maf@ues.rs.ba

MUZIČKA AKADEMIJA

Adresa: Vuka Karadžića 30

Tel/faks: + 387 (0) 57 342 125

web adresa: www.mak.ues.rs.ba

e-mail: info@mak.ues.rs.ba

POLjOPRIVREDNI FAKULTET

Adresa: Vuka Karadžića 30

Tel: + 387 (0)57 340 401; Faks: 057 342 701

web adresa: www.pof.unssa.rs.ba

e-mail: office@pof.ues.rs.ba

SREDNjA ŠKOLA “28. JUNI”

Adresa: Stefana Nemanje 10

Tel/Faks: + 387 (0)57 342 523

web adresa: www.srednjaskola28juni.info

e-mail:ss71@skolers.org

GIMNAZIJA I SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

Adresa: Stefana Nemanje 10

Tel/Faks: + 387 (0)57 342 735

web adresa: www.ssciilidza.org

e-mail: ss70@skolers.org

OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”

Adresa: Karađorđeva 1

Telefon:+ 387 (0)57 340 414

web adresa: osssvetisavains.ga

e-mail:os189@teol.net

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

Adresa: Đenerala Draže Mihajlovića 40

Tel/Faks: + 387 (0)57 340 194

web adresa:-

e-mail: ms04@skolers.org

OBDANIŠTE “MACA”

Adresa: Stefana Nemanje 25

Tel/Faks: +387 (0)57 342 262

web adresa: –

e-mail: –

OBDANIŠTE “PATRIJARH PAVLE”

Adresa: Zmaj Jovina bb

Tel/Faks: + 387 (0)57 230 190

web adresa: www.vrticpatrijarhpavle.com

e-mail: vrtic.patrijarhpavle@gmail.com

OBDANIŠTE “VRATITE NAM OSMIJEH”

Adresa: Karađorđeva 20

Tel/Faks: + 387 (0)57 342 829

web adresa: –

e-mail: –

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево