Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Rekonstrukcija saobraćajnice Vuka Karadžića, dionica Petina zemlja L=200 m“, možete pogledati ovdje.