U Opštinskoj upravi Istočno Novo Sarajevo održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja Dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, koje predstavlјa predsjednik Aleksandar Radun i predstavnicima lokalnih udruženja.

Pomenutom sastanku ispred Opštinske uprave prisustvovali su načelnik Odjelјenja za privredu i društvene djelatnosti Igor Đokanović i šef kabineta načelnika Dejan Romić. Prisutni su bili i pomoćnik direktora JZU Dom zdravlјa Istočno Sarajevo Bilјana Ristić, i v.d. direktora Centra za socijalni rad Miran Macanović.

Posjeta Opštinskoj upravi realizovana je u sklopu projekta koje finansira Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske, čiji je cilј da udruženje obiđe sve lokalne zajednice (opštinske i gradske) , te da održi sastanke sa predstavnicima vlasti kako bi ih upoznali sa problemima sa kojima se susreću hronični bubrežni bolesnici.

Na području opštine Istočno Novo Sarajevo registrovano je 12 pacijenata koji se svakodnevno suočavaju sa problemima koje donosi ova bolest, a rukovodstvo Opštinske uprave upoznato je o istim.

Na održanom sastanku zaklјučeno je da će u narednom periodu biti realizovano potpisivanje Protokola o saradnji između Udruženja i Opštinske uprave. Ovim protokolom biće definisana buduća saradnja i vidovi pomoći hemodijaliznim bolesnicima, koji su jedni od najtežih bolesnika, te jednokratna pomoć za svih 12 registrovanih pacijenata sa teritorije naše opštine.