Dvadeset četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo održana je danas, 25. jula 2023. godine i na njoj je razmatrano 9 tačaka Dnevnog reda.

Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo dala je saglasnost KP „Vodovod i kanalizacija“ za povećanje cijene vode sa 0,80 KM na 1,1 KM za kubik utrošene vode.

Direktor KP“ Vodovod i kanalizacija“ Ljubiša Lalović istakao je da cijena vode nije mijenjana od 2011. godine, te imajući u vidu da je povećana cijena sredstava za rad, korigovanje cijena neminovno.

Lalović je izjavio da je većina gradova i opština Republike Srpske promijenila cijenu usluga i da samo finansijski stabilno preduzeće može da obezbijedi redovno i uredno snabdijevanje.

Odbronici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo usvojili su i Odluku da se, prema spisku Centra za socijalni rad, subvencionišu troškovi komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima sa tri kubika utrošene vode po članu domaćinstva.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić pohvalio je današnji rad odbornika Skupštine opštine i konkretne prijedloge koje su imali, te istakao da je povećanje cijena usluga vode usaglašeno sa Skupštinama opštine Istočna Ilidža i Trnovo i da je ovo povećanje u skladu sa metodologijom koja je usvojena na jednoj od prethodnih sjednica.

Odbornici Skupštine opštine na današnjoj sjednici usvojili su Izvještaj o radu načelnika u organima komunalnih preduzeća čiji je kapital u vlasništvu Opštine Istočno Novo Sarajevo za 2022. godinu.