OPŠTINA

Adresa: Stefana Nemanje br. 2, 71 123 Istočno Novo Sarajevo

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Broj telefona: +387 (0)57 340 132

Faks: +387 (0) 57 340 710

E-mail: info@opstinains.net

Web: www.opstinains.net