OSNOVNI PODACI

Službeni naziv Opština Istočno Novo Sarajevo
Administrativna pripadnost Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Broj stanovnika 11 477 (331 stanovnik na  km2)
Adresa Stefana Nemanje br. 2, 71 123 Istočno Sarajevo
Kontakt telefon + 387 (0)57 340 132
Fax: + 387 (0)57 340 710
E-mail info@opstinains.net
Web www.opstinains.net

Radno vrijeme: 07.30 – 15.00 časova, četvrtkom od 07.30 do 17.30 časova.

Dan Opštine se obilježava na Krsnu slavu Vaznesenja Gospodnjeg – Spasovdan.