POLJOPRIVREDA

Poljoprivredna proizvodnja na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo ima veliki potencijal i predstavlja jednu od privrednih grana čiji kapaciteti nisu dovoljno iskrišteni, a koji mogu obezbjediti prihode i održivost za veći broj poljoprivrednih domaćinstava.

Ukupna površina opštine Istočno Novo Sarajevo iznosi 3.830 ha (38.300.221 m2). Od ukupne površine, poljoprivredno zemljište zauzima 1.575 ha ili 41 %, a čine ga: oranice 228 ha, voćnjaci 144 ha, livade 735 ha i pašnjaci 468 ha. Pod ostali dio spadaju šume 1.986 ha i neplodno zemljište 269 ha.

Od ukupne površine 3.622 ha je u privatnom vlasništvu, 191 ha u vlasništvu opštine a ostatak u od 17 ha u državnom vlasništvu (166.510 m2 od toga 27.119 m2 u vlasništvu BiX, a ostalo 139.391 m2 u vlasništvu Republike Srpske).

Teritorija opštine Istočno Novo Sarajevo, u dosadašnjoj istoriji, imala je relativno razvijenu poljoprivrednu djelatnost. U prijeratnom periodu postojalo je niz imanja i manjih indivudialnih proizvođača koji su se bavili poljoprivredom kao glavnom ili sporednom djelatnošću. Uglavnom su zastupljena mala poljoprivredna gazdinstva sa prosječnom veličinom gazdinstva oko 2 ha, najčešće u više odvojenih parcela i sa kombinovanom proizvodnjom.

Zbog različitih prirodnih karakteristika, teritorija opštine Istočno Novo Sarajevo može se podijeliti u tri različita dijela:

planinski dio pogodan za uzgoj stoke, proizvodnju mlijeka i mliječnih prerađevina i krompira;
padinski-brežuljkasti dio pogodan za voćarstvo i povrtlarstvo kao i za uzgoj stoke i peradarsku industriju;
ravničarsko-brežuljkasti dio pogodan za sve poljoprivredne djelatnosti povrtlarstvo, ratarstvo, voćarstvo, ribarstvo i druge djelatnosti.
Tradicionalno, najzastupljenije poljoprivredne grane i danas su:

  • Stočarstvo
  • Povrtlarstvo
  • Voćarstvo

Brdsko planinska područja opštine su ekološki očuvana i koriste se za proizvodnju jabuka, krušaka, šljiva i drugih voćnih vrsta. Stočarska proizvodnja je relativno razvijena. Kada je riječ o povrtlarskoj proizvodnji, najviše se uzgaja konzumni krompir.

Od novijih djelatnosti koje ranije nisu bile prisutne značajnije su: proizvodnja gljiva, proizvodnja jagodičastog voća i proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru.

Pored prirodnih karakteristike i postojanja tradicije bavljenja određenim poljoprivrednim djelatnostima, razvoju poljoprivrede uveliko su doprinjeli blizina tržišta grada Sarajeva, kao najvećeg potrošačkog tržišta u Bosni i Hercegovini, kao i postojanje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu dugi niz godina predstavlja stručni temelj razvoja poljoprivredne proizvodnje u pogledu inovacija, transfera znanja i edukacije poljoprivrednih proizvođača.

U poslednje vrijeme postoje pomaci u razvoju poljoprivrede u pojedinim poljoprivrednim granama.

 

POLJORIVREDNI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU
Adresa: Vuka Karadžića 30
Telefon: +387 (0)57 340 401
Faks: +387 (0) 57 342 701
web adresa: http://www.pof.unssa.rs.ba

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „EKOFARM“
Adresa: Petrovići 21
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Mob: +387 (0)62 188 241
E-mail : pzekofarm@gmail.com

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA „SARADNJA“
Adresa: Trg Ilidžanskih Brigada bb
Pošta: 71124 Istočno Sarajevo
Telefon: +387 (0)57 318 300
Fax: +387 (0)57 318 300

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево