POVRŠINA

Ukupna površina opštine Istočno Novo Sarajevo iznosi 3.830 ha (38.300.221 m2). Čitava površina opštine Istočno Novo Sarajevo je građevinsko zemljište. Od ukupne površine, poljoprivredno zemljište zauzima 1.575 ha ili 41 odsto i ono se uglavnom prostire uz rijeku Dobrinju, a čine ga: oranice 228 ha, voćnjaci 144 ha, livade 735 ha i pašnjaci 468 ha. Ostalo čine šume 1.986 ha i neplodno zemljište 269 ha. Zemljište u vlasništvu Opštine (opštinsko zemljište) čine 191 ha, državno zemljište 17 ha (166.510 m2 od toga 27.119 m2 u vlasništvu BiH, a ostalo 139.391 m2 u vlasništvu RS) i 3.622 ha u privatnom vlasništvu.