Opština Istočno Novo Sarajevo poziva na onlajn konsultacije sve zainteresovane predstavnike poslovne i akademske zajednice, organizacije civilnog društva, privredna društva i socijalne partere, medije, zainteresovane građane i građanke da se aktivno uključe u proces javnih konsultacijau vezi sa radnom verzijom Srednjoročnog plana rada Opštine Istočno Novo Sarajevo za period 2024 – 2026. godina.

Proces javnih konsultacija trajaće do 28.07.2023. godine.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu predmetnog dokumenta mogu se dostaviti elektronskim putem na email: info@opstinains.net sa naznakom „Javne konsultacije na nacrt Srednjoročnog plana“ ili pismenim putem na protokol opštine.

Nacrt Srednjoročnog plana rada Opštine Istočno Novo Sarajevo za period 2024 – 2026. godina možete preuzeti ovdje.