Opština Istočno Novo Sarajevo ima odlične preduslove za razvoj prehrambrene industrije, a pruža i odlične uslove za veće kompanije u pogledu distribucije prehrambrenih proizvoda na dalja tržišta. Prednosti Opštine se ogledaju u: blizini grada Sarajeva kao najvećeg tržišta u BIH, blizini aerodroma i odličnoj saobraćajnom povezanošću Opštine sa Sarajevom i drugim dijelovima Republike Srpske i BiH – autoput je udaljen svega 3 km od Opštine.

Pored ovih prednosti, takođe postoje i kapaciteti za preradu hrane, postojeći objekti mogu da se adaptiraju i omoguće uslove za preradu ili skladištenje, postoji dobro tržište radne snage, a bitno je spomenuti da je povoljna cijena zemljišta i da postoji spremnost opštinske administracije da podrži svakog investitora koji bi izvršio ulaganja u otpočinjanje proizvodnje ili distribuciju svojih proizvoda. Sve ovo pobrojano čini opštinu Istočno Novo Sarajevo atraktivnu za potencijalne investitore u ovom sektoru industrije i preduzetništva.

Na području Opštine registrovane su sledeća preduzeća koja se bave preradom hrane ili koja imaju registrovane distribucione poslovne jedinice na teritoriji opštine: PAJIĆ PROM d.o.o., DAK d.o.o, AGARIKUS d.o.o, PANIFLEX d.o.o. Pale, PERUTINA PTUJ d.o.o., NARTEX d.o.o – MESARA, Mesara STANKOVIĆ, Pekara ZLATNO ZRNO, Pekara KING, Pekara UKRINA, Pekara DAČO, Pekara UKUS.

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево