Broj: 01/I-022-221/13/21

Datum: 21.04.2021. godine

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS” broj: 6/07), člana 13. Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (“Sl. glasnik RS” broj: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 i 84/19), Odluke o određivanju radnog vremena zanatsko-preduzetničkih i trgovinskih objekata na području opštine Istočno Novo Sarajevo broj: 01-022-221/13 od 27.12.2013. godine (“Sl. novine Grada Istočno Sarajevo” broj: 24/13 i 3/19) i člana 35. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo, Načelnik opštine donosi:

 

Z A K LJ U Č A K

I

Na dane republičkih praznika 01. i 02. maja 2021. godine na području opštine Istočno Novo Sarajevo mogu da rade samo ugostiteljski objekti.

Na dan 09. maj 2021. godine na području opštine Istočno Novo Sarajevo mogu da rade svi zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 12 časova.

II

Na dane vjerskih praznika 30.04 i 03.05.2021. godine, svi zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti rade po vlastitom nahođenju.

III

Ovaj zaključak će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Istočno Novo Sarajevo.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

N A Č E L N I K 

Jovan Katić