RELJEF

Veći dio teritorije opštine Istočno Novo Sarajevo smješten je na nadmorskoj visini iznad 600 m. Preovladavaju ravničarski i brežuljkasto-brdoviti makroreljefni oblici. Ravničarski tereni su široke doline rijeke Tilave. Brežuljkasto-brdoviti teren zastupljen je na sjevernom i sjeveroistočnom dijelu teritorije, te na jugu i jugoistoku (brdo Pavlovac, visina 650 m). Idući prema rubnim naseljima, brdoviti teren na sjeveru i sjeveroistoku vezuje se za padine Trebevića i Jahorine (na istoku i jugoistoku) i poprima karakteristike planinskog reljefa, sa nadmorskom visinom od 1000 m i više. Pod šumom se nalazi 2.054 ha ili 44,1 odsto ukupne površine. To su pretežno listopadne, bukove šume, a na većim nadmorskim visinama četinarske šume, smreke, jele i klekovine.