REPUBLIČKE INSTITUCIJE

Na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo od Republičkih institucija nalaze se: Republička uprava civilne zaštite, Okružni sud u Istočnom Sarajevu, Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

Republička uprava civilne zaštite

Republička uprava civilne zaštite je do 1997. godine u Republici Srpskoj bila u sastavu Ministarstva odbrane RS. Od 1997. godine civilna zaštita se izdvaja iz Ministarstva odbrane RS i donosi Zakon o civilnoj zaštiti u RS.

Republička uprava civilne zaštite se u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova RS nalazi od 1. januara 2009. godine.
Suština aktivnosti Republičke uprave civilne zaštite je povećanje stepena efikasnosti sistema civilne zaštite RS.

Direktor Republičke uprave civilne zaštite je Milan Novitović.

Kontakt:

Adresa: Spasovdanska br. 3
Telefon: +387 (0)57/344-258
Faks: +387 (0)57/344-259

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Okružni sud u Istočnom Sarajevu osnovan je u maju 1992. godine pod nazivom Viši sud u Sarajevu. Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH provedena je reforma pravosuđa. Tom reformom konstituisani su pravosudni organi u skladu sa novim propisima. Ovaj sud je nastavio rad u prostorijama privremenog karaktera u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Istočnom Sarajevu. Prostorije su bile namijenjene za potrebe zatvora, tako da nisu postojali uslovi za rad suda.

Zahvaljujući Vladi Kraljevine Norveške i Vladi Republike Srpske koje su obezbijedile finansijsku pomoć za rekonstrukciju zgrade, ovaj sud je od maja 2008. godine smješten u prostorijama u kojima se i danas nalazi, na adresi Karađorđeva br. 5, opština Istočno Novo Sarajevo.

Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu je Senaid Ibrahimefendić.

Kontakt:

Adresa: Ulica Karađorđeva br. 5
Telefon: +387 (0)57/342-894
Faks: +387 (0)57/342-891
e-mail: okruzni@teol.net

Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ustanovljeno je na osnovu Odluke Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske, dana 10.11.2003. godine. Okružno tužilaštvo u svom sastavu ima dvije područne kancelarije, u Višegradu i Vlasenici.

Mjesna nadležnost Okružnog suda u Istočnom Sarajevu pokriva opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Trnovo, Pale, Istočni Stari Grad, Sokolac, Milići, Han Pijesak, Šekovići, Vlasenica, Novo Goražde, Rogatica, Rudo i Višegrad.

Glavni tužilac Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu je Anica Vukadin.

Kontakt:

Adresa: Ulica Karađorđeva br. 5
Telefon: +387 (0)57/342-225
Faks: +387 (0)57/342-234
e-mail: okruznо@teol.net

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo

Odlukom Vlade Republike Srpske od 04.09.1992. godine osnovan je Republički izdavački zavod „Prosvjeta“.

Ovaj Zavod od 01.08.2004. godine na osnovu odredaba Zakona o izdavačkoj djelatnosti, posluje pod firmom Javno preduzeće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“.

Osnovna djelatnost Zavoda je pripremanje i izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava, izdavanje publikacija, kojima se obezbjeđuju neophodne informacije od značaja za ostvarivanje nastavnih planova i programa i izdavanja svih vrsta školskih obrazaca.

Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo je Bojan Ćenić.

Kontakt:

Adresa: Nikole Tesle br. 58
Telefon: +387 (0)57/340-057
Faks: +387 (0)57/340-056

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево