skupština opštine

predsjednik skupštine opštine

Nataša Bogdanović-Trifković

Rođena 23.08.1982. u Sarajevu.

Od decembra 2013. do februara 2016. godine obavljala funkciju zamjenika načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo.

Od 2010. do 2013. radila u JP “Radio i televizija Istočno Sarajevo” kao glavni i odgovorni urednik.
Od 2001. do 2010. radila u JP “Radio i televizija Istočno Sarajevo” kao novinar-urednik.
Od 2004. do 2005. radila na Federalnoj televiziji i u Dnevnom avazu.
Završila Fakultet političkih nauka u Sarajevu, odsjek žurnalistika. Upisala postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu – odsjek žurnalistika. Govori engleski jezik.
Udata, majka dvoje djece.

Predsjednik Skupštine opštine zastupa i predstavlja Skupštinu opštine, saziva sjednice skupštine opštine i njima predsjedava, potpisuje akta koja donosi Skupština i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine opštine.

Tel: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: natasabogdanovic@hotmail.com

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

SPISAK ODBORNIKA (2016/2020)

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNDS

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – DNS

STRANKA ZA NAŠ GRAD – SNG

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA – PDP

SOCIJALISTIČKA PARTIJA – SP

  1. Niko Trifković

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET – NDP

NEZAVSNI ODBORNICI

SEKRETAR SKUPŠTINE

Milan Kovačević

Diplomirani pravnik,  rođen 1961. godine . Oženjen, otac jednog djeteta. Do izbijanja ratnih dejstava živio je u Sarajevskom naselju Pofalići. Učesnik rata od 04.04.1992. godine. Ratni vojni invalid sa 70 % invaliditeta.

U opštini Srpsko Novo Sarajevo počeo je raditi  1994. godine na poslovima boračko-invalidske zaštite.

–1997. godine izabran je za Načelnika odjeljenja za pitanja boraca i žrtava rata,

–2000. godine izabran je za Zamjenika načelnika opštine Srpsko Novo Sarajevo,

–2004. godine preuzima funkciju načelnika Opštine,

–Na izborima 2004. godine izabran je za načelnika opštine Istočno  Novo Sarajevo i na toj funkciji ostaje do kraja mandata 2008. godine, kada odlučuje da se više ne bavi aktivno politikom,

–Od 2008. godine radi u Odjeljenu za privredu i društvene djelatnosti na poslovima šefa Odsjeka.

–2016. godine izabran je za Sekretara opštine Istočno Novo Sarajevo.

Dobitnik je više priznanja od kojih su najznačajniji Povelja opštine Istočno Novo Sarajevo, srebrni orden Srpske pravoslavne crkve, medalja Slovačkih veterana i razna druga priznanja.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

Stručna služba obavlja stručne, administrativne, organizacione i druge poslove za potrebe Skupštine Opštine, odbora, savjeta i komisija SO; pruža stručnu pomoć odbornicima u SO u izvršavanju njihovih odborničkih dužnosti; vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova SO; priprema materijale za sjednice SO i njihovih radnih tijela, stara se o njihovoj dostavi odbornicima, odnosno članovima i drugim licima koja se pozivaju na sjednice, obavlja organizacione i tehničke poslove u vezi sa održavanjem sjednica SO i njihovih radnih tijela, kao i druge poslove vezane za rad SO. Rukovodilac službe: Milan Kovačević

 RADNA TIJELA

Komisija za planiranje opštinskog razvoja Komisija za izbor i imenovanja (izbor iz reda odbornika); Mandatno-imunitetska komisija (izbor iz reda odbornika); Komisija za propise (izbor iz reda odbornika i stručnih radnika); Komisija za nagrade i priznanja (izbor iz reda odbornika); Komisija za vjerska pitanja (izbor iz reda odbornika); Odbor za društveni nadzor i predstavke (izbor iz reda odbornika); Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima (izbor iz reda odbornika i stručnih lica); Odbor za vjenčanja (izbor iz reda odbornika); Komisija za budžet i finansije (izbor iz reda odbornika i stručnih lica); Savjet za sport (izbor iz reda odbornika i stručnih lica); Savjet za kulturu (izbor iz reda odbornika i stručnih lica); Etička komisija; Komisija za mlade.

Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево