skupština opštine

predsjednik skupštine opštine

Vedran Jovančić

Rođen je 2. avgusta 1986. godine u Sarajevu.

Po zanimanju magistar kriminalistike. Osnovnu i srednju školu završio je u Istočnom Sarajevu, a Fakuletet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Univerzitetu u Sarajevu, kao i postdiplomske studije.

Od 2010. do 2011. godine radio na projektu popisa Romskog stanovništa u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, od 2013-2017. godine obavlja poslove savjetnika, kasnije šefa kabineta načelnika u Opštini Istočno Novo Sarajevo.

Nakon osovojenog mandata na Lokalnim izborima 2016. godine obavlja funkciju odbornika u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo i odbornika u skupštini Grada Istočno Sarajevo.

Od 2016. godine, zaposlen u JU Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, na poziciji šef biroa Istočno Novo Sarajevo.

Na lokanim izborima 2020. godine, obnavlja mandat odbornika u Skupštini Grada i u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo, na kojoj je u januaru 2021. godine izabran za Predsjednika Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo.

U period od 2002. do 2012. godine aktivno je trenirao i igrao u rukometnom klubu Slavija, a direktor kluba je bio u periodu 2018-2020. godine, kada je Rukomenti klub Slavija ostvario najbolji plasman u Premijer ligi BiH.

Član je Saveza nezavisnih socijaldemokrata-Milorad Dodika od 2000. godine, član je Glavnog odbora i potpredsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Istočno Novo Sarajevo.

  • Predsjednik Skupštine opštine zastupa i predstavlja skupštinu opštine, saziva sjednice Skupštine opštine i njima predsjedava, potpisuje akta koja donosi Skupština i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom Skupštine i drugim aktima Skupštine opštine.

Tel: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: vedran.jovancic@gmail.com

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Milan Maunaga

Tel: + 387 (0) 57 340-132
e-mail

SPISAK ODBORNIKA (2020/2024)

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNDS

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – DNS

STRANKA ZA NAŠ GRAD – SNG

DEMOKRATSKI SAVEZ – DEMOS

UJEDINJENA SRPSKA – US

STRANKA ZA NAŠ GRAD – SNG

SEKRETAR SKUPŠTINE

Radmila Tuševljak

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

Stručna služba obavlja stručne, administrativne, organizacione i druge poslove za potrebe Skupštine Opštine, odbora, savjeta i komisija SO; pruža stručnu pomoć odbornicima u SO u izvršavanju njihovih odborničkih dužnosti; vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova SO; priprema materijale za sjednice SO i njihovih radnih tijela, stara se o njihovoj dostavi odbornicima, odnosno članovima i drugim licima koja se pozivaju na sjednice, obavlja organizacione i tehničke poslove u vezi sa održavanjem sjednica SO i njihovih radnih tijela, kao i druge poslove vezane za rad SO. Rukovodilac službe: Radmila Tuševljak

 STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Komisija za izbor i imenovanja (odbornici); Komisija za propise (odbornici i stručni i naučni radnici); Komisija za budžet i finansije (odbornici i stručna lica); Komisija za nagrade i priznanja (odbornici); Komisija za vjerska pitanja (odbornici); Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima (odbornici i druga lica); Komisija za planiranje opštinskog razvoja (obornici i stručnjaci iz različitith oblasti društvenog života); Komisija za ravnopravnost polova (odbornici i druga lica); Etička komisija (odbornici i ugledni građani); Komisija za davanje prijedloga naziva naselјa, ulica i trgova (odbornici i druga lica); Odbor za zaštitu lјudskih prava, društveni nadzor i predstavke (odbornici i druga lica); Svjet za sport (odbornici i istaknuti sportski radnici); Savjet za kulturu (odbornici i istaknuti radnici u oblasti kulture).

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево