TURIZAM

Opština Istočno Novo Sarajevo nalazi se na izuzetno povoljnom geo-strateškom položaju za razvoj turizma. Glavni koridor puta od Srbije prema moru, odnosno prema Crnoj Gori, prolazi kroz opštinu. S obzirom da je to polovina putne dionice od Srbije prema moru, postoje preduslovi da turisti koji idu prema moru, odmaraju na području opštine i na taj način razvijaju ugostiteljske i turističke potencijale.

U ruralnom dijelu opštine na regionalnom putu Istočno Sarajevo – Jahorina se nalaze predjeli koji imaju ogroman potencijal za razvoj ekološkog, seoskog i sportskog turizma. Selo Tvrdimići sa okolinom se nalazi na nadmorskoj visini od 1000 do 1200 m i predstavlja vazdušnu banju sa izgrađenom seoskom infrastrukturom. Okolina sela je prekrivena mješavinom četinarske i listopadne šume i veoma pogoduje za razvoj turizma.

Atraktivnost se posebno ogleda u blizini sela, za nepunih 10 min iz centra grada može da se uživa u planinskom ambijentu.

Na ovom lokalitetu opština gradi rekreativno turistički centar „Tvrdimići“ koji će imati veliku ulogu u razvoju turističkih potencijala opštine. Planirana je izgradnja vikend naselja, izletišta, smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja koje čine jedan moderan turistički centar.

Granični položaj opštine sa Gradom Sarajevom je posebno primamljiv za investicije u smještajne kapacitete. Turisti koji dolaze na odmor u Sarajevo ili na Jahorinu često odaberu našu opštinu za smještaj.

Shvaćajući značaj geo-strateškog položaja opštine za razvoj turizma pojedini investitori već su izgradili niz motela koji mogu prihvatiti odgovarajući broj gostiju koji planiraju da prenoće na području opštine.

Broj ugostiteljskih objekata svaki dan je sve veći i opština po tome postaje prepoznatljiva.