Opština Istočno Novo Sarajevo nalazi se na izuzetno povoljnom geo-strateškom položaju za razvoj turizma. Glavni koridor puta od Srbije prema moru, odnosno prema Crnoj Gori, prolazi kroz opštinu. S obzirom da je to polovina putne dionice od Srbije prema moru, postoje preduslovi da turisti koji idu prema moru, odmaraju na području opštine i na taj način razvijaju ugostiteljske i turističke potencijale.
U ruralnom dijelu opštine na regionalnom putu Istočno Sarajevo – Jahorina se nalaze predjeli koji imaju ogroman potencijal za razvoj ekološkog, seoskog i sportskog turizma. Selo Tvrdimići sa okolinom se nalazi na nadmorskoj visini od 1000 do 1200 m i predstavlja vazdušnu banju sa izgrađenom seoskom infrastrukturom. Okolina sela je prekrivena mješavinom četinarske i listopadne šume i veoma pogoduje za razvoj turizma biciklizam, planinarenje, sakupljanje ljekovitog bilja i dr.
Atraktivnost se posebno ogleda u blizini sela, za nepunih 10 min iz centra grada može da se uživa u planinskom ambijentu.

Granični položaj opštine sa Gradom Sarajevom je posebno primamljiv za investicije u smještajne kapacitete. Turisti koji dolaze na odmor u Sarajevo ili na Jahorinu često odaberu našu opštinu za smještaj.

Shvaćajući značaj geo-strateškog položaja opštine za razvoj turizma pojedini investitori već su izgradili niz motela koji mogu prihvatiti odgovarajući broj gostiju koji planiraju da prenoće na području opštine. Trenutno je u toku izgradnja i prvog hotela na području opštine koji će upotpuniti turističku ponudu i smještajne kapacitete.

Broj ugostiteljskih objekata svaki dan je sve veći a naročito onih koji nude etno sadržaj i hranu koja je tradicionalna za ovo područje.

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево