U okviru ljetnjeg uređenja opštine Istočno Novo Sarajevo, tokom jula mjeseca tekuće godine, Komunalna policija i pripadnici MUP-a Republike Srpske realizovaće akciju pojačanog nadzora nad poštivanjem propisa o parkiranju na javnim parkiralištima na teritoriji naše opštine.

U sklopu pomenute akcije, vršiće se uklanjanje neispravnih, oštećenih i neregistrovanih vozila sa javnih parkirališta na području opštine Istočno Novo Sarajevo.

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta na području opštine Istočno Novo Sarajevo, na javnim parkiralištima zabranjeno je:

–parkiranje vozila bez registarskih oznaka i neregistrovanih vozila sa tablicama;

-ostavljanje neispravnog i havarisanog vozila;

-nepoštivanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i

– druga nepropisna parkiranja.

Mole se svi vlasnici navedenih vozila da u naznačenom roku uklone sporna vozila sa javnih parkirališta, i na taj način izbjegnu dodatne troškove i predviđene sankcije. Komunalna policija će u skladu sa ovlašćenjima i odredbama ove Odluke ostavljanjem obavještenja na vozila koja je potrebno ukloniti sa javnog parkirališta, ostaviti i rješenje u kome će biti naloženo uklanjanje.

Nakon naznačenog roka, navedena vozila će biti uklonjena sa javnih parkirališta i deponovana na depou Opštine. Za vlasnike navedenih vozila biće izrečene propisane kazne, te troškovi uklanjanja i depoa.

Sve informacije u vezi akcije možete dobiti kontaktirajući opštinsko Odjeljenje za poslove komunalne policije i parking prostore na broj telefona 057/340-492 ili putem elektronske pošte: komunalnapolicija@opstinains.net