ZDRAVSTVO

 

DOM ZDRAVLJA ISTOČNO SARAJEVO

Direktor: v.d. direktor Dejan Šešelj
Adresa: Stefana Nemanje 1, tel: + 387 (0) 57 340 782, 340-783
Faks: + 387 (0)57 343 008
e-mail: dzis@teol.net

JZU BOLNICA „SRBIJA“ ISTOČNO SARAJEVO

Direktor: Nebojša Šešlija dipl.ecc
Adresa: Kasindolskog bataljona 113
Tel: + 387 (0)57 325 300, 325 310, 325 319, 325 325
Faks: + 387 (0)57 316 195
web adresa: www.bolnicakasindo.com
e-mail: uprava@bolnicakasindo. com

 • Ambulanta Lukavica
  Adresa: Miloša Obilića 55
  Tel: + 387 (0)57 340 782
 • Ambulanta Miljevići
  Adresa: Gornji Miljevići bb
  Tel: + 387 (0)57 373 061
 • Ambulanta Tilava
  Adresa: Tilava bb
  Tel: + 387 (0)57 342 428
 • Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju
  Adresa: Otadžbinska 1, Kula
  tel: + 387 (0)57 318 252

JZU APOTEKA ISTOČNO SARAJEVO
Adresa: Stefana Nemanje 3
Tel: + 387 (0)57 342 909

PRIVATNE APOTEKE

 • Crvena apoteka
  Adresa: Vojvode Radomira Putnika bb
  Tel: + 387 (0)57 316 950
 • Apoteka Bioritam
  Adresa: Vojvode Radomira putnika 38
  Tel: + 387 (0)57 318 525
 • Apoteka „Beladona“
  Adresa: Đenerala Draže Mihailovića 28
  Tel: + 387 (0)57 340 538
 • VETERINARSKA STANICA
  Adresa: Karađorđeva bb
  Tel/faks: + 387 (0)57 342 691