Мјесне заједнице

МЗ „Лукaвица“
Адреса: Војводе Радомира путника бр. 98
Телефон: +387 (0)57/342-515
Секретар: Небојша Пандуревић

МЗ „Лукавица-Центар“
Адреса: Стефанa Немање бр. 13
Телефон: +387 (0)57/343-363
Секретар: Момчило Лацкановић

МЗ „Топлик-Тилава“
Адреса: Улица Вука Караџића бр. 363
Телефон: +387 (0)57/342-399
Секретар: Свјетлана Влачић

МЗ „Враца“
Адреса: Улица Српских ратника бр.2
Телефон: +387 (0)57/373-450
Секретар: Бранко Мијатовић

МЗ „Миљевићи“
Адреса: Улица Војводе Момчила Ђујића бр. 46
Телефон: +387 (0)57/373-061
Секретар: Милан Цвијетић

МЗ „Петровићи“
Адреса: Петровићи бр. 15
Телефон: +387 (0)57/483-492
Секретар: Митар Спаић

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево