Мјесне заједнице

У складу са Законом и потребама везаним за функционисање општинске власти, Скупштина општине Источно Ново Сарајево донијела је одлуке о оснивању шест мјесних заједница (Лукавица, Лукавица-Центар, Топлик-Тилава, Враца, Миљевићи и Петровићи) у којима се задовољавају заједничке потребе и интереси грађана у области уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и социјалне заштите, образовања и васпитања, физичке и техничке културе, заштите и унапређења животне средине, цивилне заштите и др. Мјесне заједнице покривају једно или више насељених мјеста и сачињавају административну, територијалну и економску цјелину.
Све мјесне заједнице имају свој Статут и Савјет мјесне заједнице, као највећи орган овог нивоа локалне самоуправе. Према томе, на подручју Општине дјелује шест мјесних заједница, са сљедећим називима и основним подацима:

  1. МЗ „Лукавица“;
  2. МЗ „Лукавица-Центар“;
  3. МЗ „Топлик-Тилава“;
  4. МЗ „Враца“;
  5. МЗ „Миљевићи“ и
  6. МЗ „Петровићи“.

МЗ „Лукавица“

МЗ „Лукавица“ обухвата сјеверозападни дио подручја Општине, са површином од 7.10 km² и око 3500 становника.

Стручни сарадник за послове Мјесне заједнице је Небојша Пандуревић, док је предсједник Савјета Мјесне заједнице Jелена Васковић.

Контакт:
Адреса: Војводе Радомира путника бр. 98

Телефон: +387 (0)57/342-515

МЗ Лукавица-Центар

МЗ „Лукавица-Центар“ обухвата југозападни дио подручја Општине, са површином од 2.2 km² и има око 5500 становника.

Стручни сарадник за послове Мјесне заједнице је Момчило Лацкановић, а предсједник Савјета Мјесне заједнице је Мирослав Лубура.

Контакт:
Адреса: Стефана Немање бр. 13

Телефон: +387 (0)57/343-363

МЗ Топлик-Тилава

МЗ „Топлик-Тилава“ заузима југоисточни дио подручја Општине, са површином од 15.7 km² и има око 3000  становника.

Стручни сарадник за послове Мјесне заједнице је Светлана Влачић, а предсједник Савјета Мјесне заједнице је Раденко Радан.

Контакт:
Адреса: Улица Вука Караџића бр. 363

Телефон: +387 (0)57/342-399

МЗ Враца

МЗ „Враца“ заузима сјеверни дио подручја Општине, са површином од  1.1 km² и има око 1000 становника.

Стручни сарадник за послове Мјесне заједнице је Бранко Мијатовић, а предсједник Савјета Мјесне заједнице је Бранка Давидовић.

 Контакт:
Адреса: Улица Српских ратника бр.2

Телефон: +387 (0)57/373-450

МЗ Миљевићи

МЗ „Миљевићи“ заузима сјевероисточни дио подручја Општине, са површином од 8.1 km² и око 1500 становника.

Стручни сарадник за послове Мјесне заједнице је Милан Цвијетић, а предсједник Савјета Мјесне заједнице је Ана Трифковић.

Контакт:
Адреса: Улица Војводе Момчила Ђујића бр. 46

Телефон: +387 (0)57/373-061

МЗ „Петровићи“

МЗ „Петровићи“ заузима југоисточни дио подручја Општине, са површином од 4.1  km² и око 400 становника.

Стручни сарадник за послове Мјесне заједнице је Митар Спаић, а предсједник Савјета Мјесне заједнице је Весна Тушевљак.

Контакт:
Адреса: Петровићи бр. 15

Телефон: +387 (0)57/483-492

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево