Oдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Санација клизишта Врањеш и игралишта“, можете погледати овдје.