Образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Адреса: Вука Караџића 30

Тел/факс: + 387 (0)57 320 330

web адреса: www.ues.rs.ba

e-mail: univerzitet@uеs-rs.ba

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Адреса: Вука Караџића 30

Тел/факс: + 387 (0)57 342 788; 340 307

web адреса: www.etf.unssa.rs.ba

e-mail: kontakt@etf.unssa.rs.ba

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Адреса: Вука Караџића 30

Тел/факс: 057/340-847

web адреса: www.maf.ues.rs.ba

e-mail: studentskaslužba-maf@ues.rs.ba

МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

Адреса: Вука Караџића 30

ел/факс: + 387 (0) 57 342 125

web адреса: www.mak.ues.rs.ba

e-mail: info@mak.ues.rs.ba

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Адреса: Вука Караџића 30

Тел: + 387 (0)57 340 401; Факс: 057 342 701

web адреса: www.pof.unssa.rs.ba

e-mail: office@pof.ues.rs.ba

СРЕДЊА ШКОЛА „28. ЈУНИ“

Адреса: Стефана Немање 10

Тел/Факс: + 387 (0)57 342 523

web адреса: www.srednjaskola28juni.info

e-mail:ss71@skolers.org

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Адреса: Стефана Немање 10

Тел/Факс: + 387 (0)57 342 735

web адреса: www.ssciilidza.org

e-mail: ss70@skolers.org

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Адреса: Карађорђева 1

Телефон:+ 387 (0)57 340 414

web адреса:osssvetisavains.ga

e-mail:os189@teol.net

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Адреса: Ђенерала Драже Михајловића 40

Тел/Факс: 057/340-194

web адреса:-

e-mail: ms04@skolers.org

ОБДАНИШТЕ „МАЦА“

Адреса: Стефана Немање 23

Тел/Факс: +387 (0)57 342 262

web адреса: –

e-mail: –

ОБДАНИШТЕ „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“

Адреса: Змај Јовина бб

Тел/Факс: + 387 (0)57 230 190

web адреса: www.vrticpatrijarhpavle.com

e-mail: vrtic.patrijarhpavle@gmail.com

ОБДАНИШТЕ „ВРАТИТЕ НАМ ОСМИЈЕХ“

Адреса: Карађорђева 20

Тел/Факс: + 387 (0)57 342 829

web адреса: –

e-mail: –

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево