Одјељење комуналне полиције

Sljepcevic_Slavisa

Начелник Одјељења: Славиша Слијепчевић

  • обавља стручне и друге послове који се односе на координацију рада са државним органима, организацијама и институцијама;
  • у оквиру овлашћења прати и примјењује прописе из области комуналних и других дјелатности;
  • проводи управни поступак, доноси рјешења и прописане мјере, те врши послове комунално-полицијске контроле у складу са законом.

Тел: + 387 (0)57 340 132

e-mail: komunalnapolicija@opstinains.net

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево