Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Начелник одјељења: Игор Ђокановић, дипл.ецц

  • врши стручне и управне послове који се односе на студијске и аналитичке анализе из области привреде и друштвених дјелатности (индустрија, трговина, снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда) те шумарства и водопривреде, предшколског, основног и средњег образовања, здравствене заштите, надзора из области привреде и друштвених дјелатности, послове приватног предузетништва, као и друге послове из своје надлежности.

Тел: + 387 (0)57 340 132

e-mail: privreda@opstinains.net

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево