Подстицаји

 

Ред. бр. Назив подстицаја Врста Циљ Служба која спроводи процедуру На снази од
1. Одгођено плаћање накнаде ренте у ратама од дана издавања грађевинксе дозволе на период до 4 године Плаћање на рате Подршка инвеститорима Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 3.4.2014. god.
2. Одгођено плаћање накнаде за трошкове уређење градског грађевинског земљишта Плаћање на рате Подршка инвеститорима Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 3.4.2014. god.
3. Набавка основних средстава, опреме, изградња и адаптација објеката и друга улагања у основна средства Грант Развој предузетништва и пољопривредне производње Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
4. Подстицање младих људи и младих брачних парова за отпочињање бизниса Грант Развој предузетништва Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
5. Подстицање младих људи и младих брачних парова за унапређење бизниса Грант Развој предузетништва Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
6. Подстицаји за регистрацију новоотворене радње или предузећа Грант Развој предузетништва Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
7. Набавка обртних средстава за предузетничке дјелатности Грант Развој предузетништва Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
8. Едукација и стручно оспособављање кроз организовање предавања и едукације у вези актуелног проблема у пољопривреди Обука Развој пољопривреде Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
9. Едукација и стручно оспособављање кроз организовање посјете пољопривредним сајмовима Обука Развој пољопривреде Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
10. Подстицање младих људи и младих брачних парова за отпочињање новог бизниса Грант Развој пољопривреде Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
11. Подстицање младих људи и младих брачних парова за унапређење постојећег бизниса Грант Развој пољопривреде Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
12. Суфинансирање набавке сјемена и садног материјала и друге ситне опреме Грант Развој пластеничке производње Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
13. Суфинансирање набавке и монтаже пластеника Грант Развој пластеничке производње Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
14. Финансирање набавке садница (јабучастог, коштичастог и језграстог воћа) Грант Развој воћарства и узгоја љековитог биља Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
15. Финансирање набавке јагодастог воћа Грант Развој воћарства и узгоја љековитог биља Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
16. Финансирање набавке садница љековитог биља Грант Развој воћарства и узгоја љековитог биља Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Након усвајања од стране СО
Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево