Пољопривреда

Пољопривредна производња на територији општине Источно Ново Сарајево има велики потенцијал и представља једну од привредних грана чији капацитети нису довољно искриштени, а који могу обезбједити приходе и одрживост за већи број пољопривредних домаћинстава.

Укупна површина општине Источно Ново Сарајево износи  3.830 ха (38.300.221 м2). Од укупне површине, пољопривредно земљиште заузима 1.575 ха или 41 %, а чине га: оранице 228 ха, воћњаци 144 ха, ливаде 735 ха и пашњаци 468 ха.  Под остали  дио спадају шуме 1.986 ха и неплодно земљиште 269 ха.

Од укупне површине  3.622 ха је у приватном власништву,  191 ха у власништву општине а остатак у од 17 ха у државном власништву (166.510 м2 од тога 27.119 м2 у власништву БиX, а остало 139.391 м2 у власништву Републике Српске).

Територија општине Источно Ново Сарајево, у досадашњој историји, имала је релативно развијену пољопривредну дјелатност.  У пријератном периоду постојало је низ имања и мањих индивудиалних произвођача који су се бавили пољопривредом као главном или споредном дјелатношћу. Углавном су заступљена мала пољопривредна газдинства са просјечном величином газдинства око 2 ха,  најчешће у више одвојених парцела и са комбинованом производњом.

Због различитих природних карактеристика, територија општине Источно Ново Сарајево може се  подијелити у три различита дијела:

  • планински дио погодан за узгој стоке, производњу млијека и млијечних прерађевина и кромпира;
  • падински-брежуљкасти дио погодан за воћарство и повртларство као и за узгој стоке и перадарску индустрију;
  • равничарско-брежуљкасти дио погодан за све пољопривредне дјелатности повртларство, ратарство, воћарство, рибарство и друге дјелатности.

Традиционално, најзаступљеније пољопривредне гране и данас  су:

  • Сточарствo
  • Повртларство
  • Воћарство

Брдско планинска подручја општине су еколошки очувана и користе се за производњу јабука, крушака, шљива и других воћних врста. Сточарска производња је релативно развијена. Када је ријеч о повртларској производњи, највише се узгаја конзумни кромпир.

Од новијих дјелатности које раније нису биле присутне значајније су: производња гљива, производња јагодичастог  воћа и производња поврћа у заштићеном простору.

Поред природних карактеристике и постојања традиције бављења одређеним пољопривредним дјелатностима, развоју пољопривреде увелико су допринјели близина тржишта града Сарајева, као највећег потрошачког тржишта у Босни и Херцеговини, као и постојање Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву дуги низ година представља стручни темељ развоја пољопривредне производње у погледу иновација, трансфера знања и едукације пољопривредних произвођача.

У последње вријеме постоје помаци у развоју пољопривреде у појединим пољопривредним гранама.

 

ПОЉОРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Адреса: Вука Караџића 30
Телефон: +387 (0)57 340 401
Факс: +387 (0) 57 342 701
web адреса: http://www.pof.unssa.rs.ba

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА „ЕКОФАРМ“
Адреса:  Петровићи 21
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Моб: +387 (0)62 188 241
Е-mail : pzekofarm@gmail.com

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „САРАДЊА“
Адрeса: Трг Илиџанских Бригада бб
Пошта: 71124 Источно Сарајево
Телефон: +387 (0)57 318 300
Фаx: +387 (0)57 318 300

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево