Површина

Укупна површина општине Источно Ново Сарајево износи 3.830 ha (38.300.221 m2). Читава површина општине Источно Ново Сарајево је грађевинско земљиште.  Од укупне површине, пољопривредно земљиште заузима 1.575 ha или 41 одсто и оно се углавном простире уз ријеку Добрињу, а чине га: оранице 228 ha, воћњаци 144 ha, ливаде 735 ha и пашњаци 468 ha.  Остало чине шуме 1.986 hа и неплодно земљиште 269 hа. Земљиште у власништву Општине (општинско земљиште) чине 191 ha, државно земљиште 17 ha (166.510 m2 од тога 27.119 m2 у власништву БиХ, а остало 139.391 m2 у власништву РС) и 3.622 ha у приватном власништву.

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево