Прехрамбена индустрија

 

Општина Источно Ново Сарајево има одличне предуслове за развој прехрамбрене индустрије, а пружа и одличне услове за веће компаније у погледу дистрибуције прехрамбрених производа на даља тржишта. Предности Општине се огледају у: близини града Сарајева као највећег тржишта у БИХ, близини аеродрома и одличној саобраћајном повезаношћу Општине са Сарајевом и другим дијеловима Републике Српске и БиХ – аутопут је удаљен свега 3 км од Општине.

Поред ових предности, такође постоје и капацитети за прераду хране, постојећи објекти могу да се адаптирају и омогуће услове за прераду или складиштење, постоји добро тржиште радне снаге, а битно је споменути да је повољна цијена земљишта и да постоји спремност општинске администрације да подржи сваког инвеститора који би извршио улагања у отпочињање производње или дистрибуцију својих производа. Све ово побројано чини општину Источно Ново Сарајево атрактивну за потенцијалне инвеститоре у овом сектору индустрије и предузетништва.

На подручју Општине регистроване су следећа предузећа која се баве прерадом хране или која имају регистроване дистрибуционе пословне јединице на територији општине: ПАЈИЋ ПРОМ д.о.о., ДАК д.о.о, АГАРИКУС д.о.о, ПАНИФЛЕX д.о.о. Пале, ПЕРУТИНА ПТУЈ д.о.о., НАРТЕX д.о.о – МЕСАРА, Месара  СТАНКОВИЋ, Пекара ЗЛАТНО ЗРНО, Пекара КИНГ, Пекара УКРИНА, Пекара ДАЧО, Пекара УКУС.

Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево