Рељеф

Већи дио територије општине Источно Ново Сарајево смјештен је на надморској висини изнад 600 m. Преовладавају равничарски и брежуљкасто-брдовити макрорељефни облици. Равничарски терени су широке долине ријекe Тилавe. Брежуљкасто-брдовити терен заступљен је на сјеверном и сјевероисточном дијелу територије, те на југу и југоистоку (брдо Павловац, висина 650 m). Идући према рубним насељима, брдовити терен на сјеверу и сјевероистоку везује се за падине Требевића и Јахорине (на истоку и југоистоку) и поприма карактеристике планинског рељефа, са надморском висином од 1000 m и више. Под шумом се налази 2.054 hа или 44,1 одсто укупне површине. То су претежно листопадне, букове шуме, а на већим надморским висинама четинарске шуме, смреке, јеле и клековине.

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево