скупштина општине

предсједник скупштине општине

Ведран Јованчић

Рођен је 2. августа 1986. године у Сарајеву.

По занимању магистар криминалистике. Основну и средњу школу завршио је у Источном Сарајеву, а Факулетет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије на Универзитету у Сарајеву, као и постдипломске студије.

Од 2010. до 2011. године радио на пројекту пописа Ромског становништа у Министарству за људска права и избјеглице БиХ, од 2013-2017. године обавља послове савјетника, касније шефа кабинета начелника у Општини Источно Ново Сарајево.

Након осовојеног мандата на Локалним изборима 2016. године обавља функцију одборника у Скупштини општине Источно Ново Сарајево и одборника у скупштини Града Источно Сарајево.

Од 2016. године, запослен у ЈУ Заводу за запошљавање Републике Српске, на позицији шеф бироа Источно Ново Сарајево. 

На локаним изборима 2020. године, обнавља мандат одборника у Скупштини Града и у Скупштини општине Источно Ново Сарајево, на којој је у јануару 2021. године изабран за Предсједника Скупштине општине Источно Ново Сарајево.

У период од 2002. до 2012. године активно је тренирао и играо у рукометном клубу Славија, а директор клуба је био у периоду 2018-2020. године, када је Рукоменти клуб Славија остварио најбољи пласман у Премијер лиги БиХ.

Члан је Савеза независних социјалдемократа-Милорад Додика од 2000. године, члан је Главног одбора и потпредсједник Општинског одбора СНСД-а Источно Ново Сарајево.

  • Предсједник Скупштине општине заступа и представља скупштину општине, сазива сједнице Скупштине општине и њима предсједава, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.

Тел: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: vedran.jovancic@gmail.com

 

Потпредсједник Скупштине општине

Милан Маунага

Тел: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: 

Списак одборника (2020/2024)

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНДС

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ДНС

ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – ДЕМОС

УЈЕДИЊЕНА СРПСКА – УС

СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД – СНГ

Секретар скупштине

Радмила Тушевљак 

Стручна служба Скупштине општине

Стручна служба обавља стручне, административне, организационе и друге послове за потребе Скупштине Општине, одбора, савјета и комисија СО; пружа стручну помоћ одборницима у СО у извршавању њихових одборничких дужности; врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова СО; припрема материјале за сједнице СО и њихових радних тијела, стара се о њиховој достави одборницима, односно члановима и другим лицима која се позивају на сједнице, обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница СО и њихових радних тијела, као и друге послове везане за рад СО. Руководилац службе: Радмила Тушевљак 

Стална радна тијела Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Комисија за избор и именовања (одборници); Комисија за прописе (одборници и стручни и научни радници); Комисија за буџет и финансије (одборници и стручна лица); Комисија за награде и признања (одборници); Комисија за вјерска питања (одборници); Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима (одборници и друга лица); Комисија за планирање општинског развоја (оборници и стручњаци из различититх области друштвеног живота); Комисија за равноправност полова (одборници и друга лица); Етичка комисија (одборници и угледни грађани); Комисија за давање приједлога назива насеља, улица и тргова (одборници и друга лица); Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке (одборници и друга лица); Свјет за спорт (одборници и истакнути спортски радници); Савјет за културу (одборници и истакнути радници у области културе).

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево