скупштина општине

предсједник скупштине општине

Наташа Богдановић – Трифковић

Рођена 23.08.1982. у Сарајеву.

Од децембра 2013. до фебруара 2016. године обављала функцију замјеника начелника општине Источно Ново Сарајево.

Од 2010. до 2013. године радила у ЈП “Радио и телевизија Источно Сарајево” као главни и одговорни уредник.
Од 2001. до 2010. године радила у ЈП “Радио и телевизија Источно Сарајево” као новинар-уредник.
Од 2004. до 2005. године радила на Федералној телевизији и у Дневном авазу.

Завршила Факултет политичких наука у Сарајеву, одсјек журналистика. Уписала постдипломски студиј на Факултету политичких наука у Сарајеву – одсјек журналистикa. Говори енглески језик.
Удата, мајка двоје дјеце.

Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице скупштине општине и њима предсједава, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.

Тел: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: natasabogdanovic@hotmail.com

 

Потпредсједник Скупштине општине

 

 

Списак одборника (2016/2020)

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНДС

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ДНС

СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД – СНГ

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА – ПДП

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА – СП

  1. Нико Трифковић

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ –НДП

НЕЗАВИСНИ ОДБОРНИЦИ

Секретар скупштине

Милан Ковачевић

Дипломирани правник,  рођен 1961. године. Ожењен, отац једног дјетета. До избијања ратних дејстава живио је у Сарајевском насељу Пофалићи. Учесник рата од 04.04.1992. године. Ратни војни инвалид са 70% инвалидитета.

У општини Српско Ново Сарајево почео је радити  1994. године на пословима борачко-инвалидске заштите.

–           1997. годне изабран је за Начелника одјељења за питања бораца и жртава рата,

–           2000. године изабран је за Замјеника начелника општине Српско Ново Сарајево,

–           2004. године преузима функцију начелника Општине,

–           На изборима 2004. године изабран је за начелника општине Источно  Ново Сарајево и на тој функцији остаје до краја мандата 2008. године, када одлучује да се више не бави активно политиком,

–           Од 2008. године ради у Одјељену за привреду и друштвене дјелатности на пословима шефа Одсјека.

–           2016. године изабран је за Секретара општине Источно Ново Сарајево.

Добитник је више признања од којих су најзначајнији Повеља општине Источно Ново Сарајево, сребрни орден Српске православне цркве, медаља Словачких ветерана и разна друга признања.

Стручна служба Скупштине општине

Стручна служба обавља стручне, административне, организационе и друге послове за потребе Скупштине Општине, одбора, савјета и комисија СО; пружа стручну помоћ одборницима у СО у извршавању њихових одборничких дужности; врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова СО; припрема материјале за сједнице СО и њихових радних тијела, стара се о њиховој достави одборницима, односно члановима и другим лицима која се позивају на сједнице, обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница СО и њихових радних тијела, као и друге послове везане за рад СО. Руководилац службе: Милан Ковачевић 

Радна тијела

Комисија за планирање општинског развоја Комисија за избор и именовања (избор из реда одборника); Мандатно-имунитетска комисија (избор из реда одборника); Комисија за прописе (избор из реда одборника и стручних радника); Комисија за награде и признања (избор из реда одборника); Комисија за вјерска питања (избор из реда одборника); Одбор за друштвени надзор и представке (избор из реда одборника); Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима (избор из реда одборника и стручних лица); Одбор за вјенчања (избор из реда одборника); Комисија за буџет и финансије (избор из реда одборника и стручних лица); Савјет за спорт (избор из реда одборника и стручних лица); Савјет за културу (избор из реда одборника и стручних лица); Етичка комисија; Комисија за младе.

Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево