скупштина општине

предсједник скупштине општине

Ведран Јованчић

Рођен 2. августа 1986. године у Сарајеву.

По занимању је магистар криминалистике. Основну и средњу школу завршио је у Источном Сарајеву, а Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије на Универзитету у Сарајеву, као и постдипломске студије.

Запослен је у ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ на позицији шефа бироа Завода за запошљавање Источно Ново Сарајево.

  • Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице скупштине општине и њима предсједава, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.

Тел: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: vedran.jovancic@gmail.com

 

Потпредсједник Скупштине општине

Наташа Богдановић – Трифковић

Рођена 23.8.1982. године у Сарајеву.

Дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Сарајеву, на Одсјеку журналистика гдје је стекла звање дипломирани журналиста. На постдипломским студијима на Факултету политичких наука у Сарајеву припрема одбрану тезе.

Од 2001. до 2013. године радила у ЈП „Радио и телевизија Источно Сарајево“ на мјесту новинара, уредника и главног и одговорног уредника. Повремено, хонорарно радила и у принтаним медјима.

Од 2013. до 2016. године била замјеник начелника у општини Источно Ново Сарајево.

На локалним изборима 2016. године изабрана за одборника у Скупштини општине Источно Ново Сарајево и од тада до 2019. године била потпредсједник Скупштине општине.

Од 2019. године била предсједник Скупштине општине Источно Ново Сарајево.

У новембру 2020. године изабрана за одборника у Скупштини општине Источно Ново Сарајево, а у јануару 2021. за потпредсједника Скупштине општине Источно Ново Сарајево.

Била предсједник Надзорног одбора ЈП „Топлане – Источно Ново Сарајево“ а.д. Источно Сарајево и члан Управног одбора ЖОК „Славија“.

Удата, мајка два сина.

Тел: + 387 (0) 57 340-132
e-mail: natasabogdanovic@hotmail.com

Списак одборника (2016/2020)

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНДС

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ДНС

СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД – СНГ

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА – ПДП

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА – СП

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ –НДП

НЕЗАВИСНИ ОДБОРНИЦИ

Секретар скупштине

Радмила Тушевљак 

Стручна служба Скупштине општине

Стручна служба обавља стручне, административне, организационе и друге послове за потребе Скупштине Општине, одбора, савјета и комисија СО; пружа стручну помоћ одборницима у СО у извршавању њихових одборничких дужности; врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова СО; припрема материјале за сједнице СО и њихових радних тијела, стара се о њиховој достави одборницима, односно члановима и другим лицима која се позивају на сједнице, обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница СО и њихових радних тијела, као и друге послове везане за рад СО. Руководилац службе: Радмила Тушевљак 

Радна тијела

Комисија за планирање општинског развоја Комисија за избор и именовања (избор из реда одборника); Мандатно-имунитетска комисија (избор из реда одборника); Комисија за прописе (избор из реда одборника и стручних радника); Комисија за награде и признања (избор из реда одборника); Комисија за вјерска питања (избор из реда одборника); Одбор за друштвени надзор и представке (избор из реда одборника); Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима (избор из реда одборника и стручних лица); Одбор за вјенчања (избор из реда одборника); Комисија за буџет и финансије (избор из реда одборника и стручних лица); Савјет за спорт (избор из реда одборника и стручних лица); Савјет за културу (избор из реда одборника и стручних лица); Етичка комисија; Комисија за младе.

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево