Социјална заштита

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Општина Источно Ново Сарајево је главни носилац социјалне заштите грађана, планира и обезбјеђује средства за социјалну заштиту и оснивач је Центра за социјални рад. Поред Општине, финансирање права из области социјалне и дјечије заштите обезбјеђује Министарство здравља и социјалне заштите РС и Јавни фонд за дјечију заштиту РС. Центар је основан Одлуком о формирању Центра за социјални рад Скупштине општине Ново Сарајево 14. новембра 1992. године и данас функционише као јавна установа. Центар пружа услуге социјалног рада у оквиру породично-правне, социјалне и дјечије заштите, а у складу са законима.

в.д. директор: Миран Мацановић
Стефана Немање бр.13.
тел/фах: + 387 (0)57 320 930 и 320-931
email: jucsrins@gmail.com

Стручни радници Центра за социјални рад помажу корисницима Центра да остваре сљедећа права:

ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

​1. новчана помоћ;
2. додатак за помоћ и његу другог лица;
3. подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју;
​4. смјештај у установу;
5. ​​збрињавање у хранитељску породицу;​
​6. помоћ и њега у кући;
7. дневно збрињавање;
8. ​једнократна новчана помоћ и
​9. савјетовање.​

ЗАКОН О ДЈЕЧИЈОЈ ЗАШТИТИ

 1. накнада рефундације исплаћене нето плате;
  2. додатак на дјецу;
  3. матерински додатак;
  ​4. право на помоћ за опрему новорођенчета;
  5. задовољавање развојних потреба дјеце;
 2. пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете.​

ПОРОДИЧНИ ЗАКОН

 1. мирење брачних другова и повјера млдб. дјеце;
  2. регулисање одржавања личних односа са млдб. дјецом;
  ​3. старатељство;
  4. усвојење.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

 1. помоћ жртвама насиља у породици.​

ЗАКОН О ЗАШТИТИ И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ И МАЛОЉЕТНИЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

 1. помоћ и рад са дјецом и малољетницима.

КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА ЦЕНТРА (Закон о социјалној заштити)

малољетни:

 1. ​без родитељског старања;
  2. ​са сметњама у развоју​;
  3. ​чији је развој ометен породичним приликама;
  ​4. жртве насиља;
  5. ​жртве трговине људима;
  6. са друштвено неприхватљивим понашањем;
  7. изложена социјално ризичним понашањем;
  8. коме је због посебних околности потребна социјална заштите.

 пунољетни:

 1. материјално необезбијеђено и за рад неспособно лице;
  2. са инвалидитетом;
  3. старије, без породичног старања;
  4. са друштвено негативним понашањем;
  5. жртва злоупотребе психоактивних супстанци;
  6. жртва насиља у породици;
  7. жртва трговине људима;
  8. коме је због посебних околности потребна социјална заштита.
Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево