Становништво

Према попису из 2013. године на подручју општине Источно Ново Сарајево живи 10 401 становника у 3 819 домаћинстава. Највећи број становника коцентрисан је урбаном дијелу општине и то у мјесним заједницама Центар и МЗ Лукавица.

Порастом броја становника евидентно је да је у посљедњих двадесет година у општини Источно Ново Сарајево дошло до промјена аутохтоног становништва. Ова промјена је израженија на овом простору него у другим општинама, које нису мјењале своје територијалне границе после 1991. године или организовно вршиле пријем избјеглица и расељених лица у току и после рата.

У долазећем периоду може се очекивати да тренд пораста броја становника буде настављен и у будућност а он произлази из привлачношћу општине која је боље опремљена инфраструктуром, јавним службама и пружа веће могућности запошљавања.

Посљедње процјене општинских власти, говоре да се овај број увећао на 15 000, посебно након изградње нових насеља на подручју општине.

Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево