Здравство

ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Јавна здравствена установа Дом здравља „Источно Сарајево“ проводи примарну и специјалистичко консултативну здравствену заштиту за становништво општина “Источно Ново Сарајево”, “Источна Илиџа” и велики број повратника у Кантон Сарајево.

Као вишефункционална установа која проводи здравствену заштиту, ЈЗУ Дом здравља “И. Сарајево” своју дјелатност усмјерава на:

 • подручје здравствене заштите становништва по моделу доктора породичне медицине,
 • подручје стоматолошке здравствене заштите,
 • подручје лабораторијске дијагностике,
 • подручје хигијенско епидемиолошке здравствене заштите,
 • подручје хитне медицинске помоћи,
 • подручје РТГ дијагностике,
 • подручје заштите менталног здравља (ЦМЗ),
 • подручје физикалне терапије у заједници (ЦБР),
 • подручје ампулираних лијекова и санитетског материјала,
 • здравствена заштита дјеце од 0 до 6 година (педијатрија) и
 • здравствена заштита жена од 15 и више година (гинекологија).

           

Обимна дјелатност ЈЗУ Дом здравља “И.Сарајево” проистиче из два кључна закона који правно уређују систем здравствене заштите и то:

 • Закон о здравственој заштити РС,
 • Закон о здравственом осигурању РС.

У организационом смислу, ЈЗУ Дом здравља “Источно Сарајево” представља цјелину у којој се врше стручни медицински, финансијски и административни послови.

Унутрашња организација Дома здравља утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака.

Када је ријеч о просторним капацитетима Дом здравља је организован на слиједећи начин:

 • Централни локалитет Дома здравља “Сељо” – Ново Сарајево
 • Амбуланта породичне медицине “Лукавица 3” – Ново Сарајево
 • Амбуланта породичне медицине “Миљевићи”- Ново Сарајево
 • Амбуланта породичне медицине “Тилава” – Ново Сарајево
 • Амбуланта породичне медицине “Војковићи” – Источна Илиџа
 • Амбуланта породичне медицине “Младичко поље” – Источна Илиџа
 • Центар за физикалну терапију и рехабулитацију у заједници – “Кула” – Источна Илиџа
 • Центар за ментално здравље – “Лукавица 3” – Ново Сарајево.

Објекти здравствене заштите у којима се проводи здравствена заштита становништва углавном одговарају стандардима здравствене заштите. Такође, у 2018. године је извршена изградња Анекса централног објекта у који ће бити смјештени Хитна медицинска помоћ, Служба Педијатрије, Служба Дјечије и превентивне стоматологије, Центар за заштиту менталног здравља и Центар за физикалну терапију и рехабилитацију.

Директор: в.д. директор Тијана Гаврић Мичић
Адреса: Стефана Немање 1, тел: + 387 (0) 57 340 782, 340-783
Факс: + 387 (0)57 343 008
e-mail: dzis@teol.net

ЈЗУ БОЛНИЦА “СРБИЈА” ИСТОЧНО САРАЈЕВО
ЈЗУ Болница “Србија” Источно Сарајево је носилац здравствене заштите за комплетно подручје Града Источно Сарајево. 

Директор: Небојша Шешлија дипл.ецц
Адреса: Касиндолског батаљона 113
Тел: 057/325-300, 325-310, 325-319, 325-325
Факс: 057/316-195
web адреса: www.bolnicakasindo.com
e-mail: uprava@bolnicakasindo. com

 • Амбуланта Лукавица
  Адреса: Милоша Обилића 55
  Тел: + 387 (0)57 340 782
 • Амбуланта Миљевићи
  Адреса: Горњи Миљевићи бб
  Тел: 057-373-061
 • Амбуланта Тилава
  Адреса: Тилава бб
  Тел: + 387 (0)57 342 428
 • Центар за физикалну терапију и рехабилитацију
  Адреса: Отаџбинска 1, Кула
  тел: + 387 (0)57 318 252

ЈЗУ АПОТЕКА ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Адреса:  Стефана Немање 3
Тел: + 387 (0)57 342 909

ПРИВАТНЕ АПОТЕКЕ

 • Црвена апотека
  Адреса: Војводе Радомира Путника бб
  Тел: + 387 (0)57 316 950
 • Апотека Биоритам
  Адреса: Војводе Радомира путника 38
  Тел: + 387 (0)57 318 525
 • Апотека „Беладона“
  Адреса: Ђенерала Драже Михаиловића 28
  Тел: + 387 (0)57 340 538
 • ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
  Адреса: Карађорђева бб
  Тел/факс: + 387 (0)57 342 691
Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево